logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 105422
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 24471
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   24471
 Dane adresowe   2110
 Charakterystyka Domu   3355
 Uzyskanie miejsca   2344
 Zasady odpłatności    3509
  2015 rok   281
  2016 rok   179
  2017 rok   117
  2018 rok   43
Administracja
 Dyrektor DPS   2864
 Komórki organizacyjne   2348
Prawo
 Statut   1610
 Struktura organizacyjna   1646
 Regulamin   2115
 Budżet   1310
  budżet 2012r.   647
 Majątek   1385
 Kontrola Zarządcza   602
  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora DPS w Niemojowicach za rok 2013   589
 Decyzje   40
  2012 rok   27
  2014 rok   28
Depozyty mieszkańców
 Regulamin depozytów   6891
 Depozyty zmarłych   1766
  Ogłoszenia z 2012r.   540
   Ogłoszenie nr 2   357
   Ogłoszenie nr 1   396
   Ogłoszenie nr 2   395
  Ogłoszenia z 2013 r.   378
  Ogłoszenia z 2014 r.   290
   Ogłoszenie nr 1   226
   Ogłoszenie nr 2   185
  Ogłoszenia z 2015 r.   230
   Ogłoszenie nr 1   168
   Ogłoszenie nr 2   174
   Ogłoszenie nr 3   182
  Ogłoszenia z 2016 r.   139
   Ogłoszenie nr 1   96
   Ogłoszenie nr 2   61
   Ogłoszenie nr 3   53
   Ogłoszenie nr 4   35
   Ogłoszenie nr 5   39
   Ogłoszenie nr 6   40
  Ogłoszenia z 2017 r.   70
   Ogłoszenie nr 1   47
   Ogłoszenie nr 2   40
   Ogłoszenie nr 3   27
   Ogłoszenie nr 4   25
   Ogłoszenie nr 5   24
   Ogłoszenie nr 6   24
  Ogłoszenia z 2018 r.   46
   Ogłoszenie nr 1   30
   Ogłoszenie nr 2   27
   Ogłoszenie nr 3   25
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia   9693
  Zamówienia / rok 2015   812
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2016   187
  Zamówienia / rok 2014   1263
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.   641
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   315
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   319
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   429
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   270
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   488
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   375
  Zamówienia / rok 2013   544
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   389
   Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   525
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   303
   Poprawione formularze ofertowe dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   308
  Zamówienia / rok 2012   1114
   Ogłoszenie o zamówieniu: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. opoczyński   801
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013   528
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   1087
  Zamówienia / rok 2011   873
   Ogłoszenie o zamówieniu: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Białaczowie   935
 Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty    1736
  Ogłoszenia 2011r.   528
   zadanie: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo - parkowego w Białaczowie    407
  Ogłoszenia 2012 r.   549
   zadanie: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. Opoczyński   373
   Zadanie: "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013"   507
  Ogłoszenia 2013 r.   306
   Zadanie: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   262
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   315
  Ogłoszenia 2014 r.   436
   Zadanie: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   229
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   211
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   225
  Ogłoszenia 2015 r.   177
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2016 rok   93
 Ogłoszenia o unieważnieniu   831
  Ogłoszenia 2012 r.   393
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   328
  Ogłoszenia 2014 r.   326
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   216
Inne
 Kwestionariusz osobowy   1414
 Nabór na stanowiska   3006
  2015 rok   511
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ADMINISTRATOR    693
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko Administrator   195
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Administrator    179
   Ogłoszenie o naborze - KEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO ? OPIEKUŃCZEGO    369
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   167
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   130
  2016 rok   327
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PIELĘGNIARKA   475
 Informacjie publiczne nieudostępnione w BIP   1466
 Redakcja biuletynu   1197


wersja do druku drukuj