logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 112421
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 26474
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   26474
 Dane adresowe   2222
 Charakterystyka Domu   3497
 Uzyskanie miejsca   2448
 Zasady odpłatności    3695
  2015 rok   303
  2016 rok   204
  2017 rok   137
  2018 rok   79
Administracja
 Dyrektor DPS   2983
 Komórki organizacyjne   2446
Prawo
 Statut   1669
 Struktura organizacyjna   1719
 Regulamin   2187
 Budżet   1385
  budżet 2012r.   677
 Majątek   1442
 Kontrola Zarządcza   663
  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora DPS w Niemojowicach za rok 2013   628
 Decyzje   80
  2012 rok   43
  2014 rok   40
Depozyty mieszkańców
 Regulamin depozytów   7159
 Depozyty zmarłych   1926
  Ogłoszenia z 2012r.   564
   Ogłoszenie nr 2   369
   Ogłoszenie nr 1   405
   Ogłoszenie nr 2   406
  Ogłoszenia z 2013 r.   395
  Ogłoszenia z 2014 r.   306
   Ogłoszenie nr 1   239
   Ogłoszenie nr 2   198
  Ogłoszenia z 2015 r.   255
   Ogłoszenie nr 1   179
   Ogłoszenie nr 2   182
   Ogłoszenie nr 3   193
  Ogłoszenia z 2016 r.   154
   Ogłoszenie nr 1   104
   Ogłoszenie nr 2   69
   Ogłoszenie nr 3   61
   Ogłoszenie nr 4   46
   Ogłoszenie nr 5   47
   Ogłoszenie nr 6   50
  Ogłoszenia z 2017 r.   88
   Ogłoszenie nr 1   58
   Ogłoszenie nr 2   66
   Ogłoszenie nr 3   37
   Ogłoszenie nr 4   34
   Ogłoszenie nr 5   36
   Ogłoszenie nr 6   35
  Ogłoszenia z 2018 r.   150
   Ogłoszenie nr 1   54
   Ogłoszenie nr 2   49
   Ogłoszenie nr 3   46
   Ogłoszenie nr 4   20
   Ogłoszenie nr 5   29
   Ogłoszenie nr 6   16
   Ogłoszenie nr 7   35
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia   10742
  Zamówienia /rok 2018   69
   Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni DPS w Niemojowicach w 2019r.   45
  Zamówienia / rok 2015   874
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2016   206
  Zamówienia / rok 2014   1283
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.   656
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   324
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   337
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   447
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   286
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   502
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   388
  Zamówienia / rok 2013   567
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   399
   Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   542
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   312
   Poprawione formularze ofertowe dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   318
  Zamówienia / rok 2012   1129
   Ogłoszenie o zamówieniu: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. opoczyński   829
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013   542
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   1104
  Zamówienia / rok 2011   895
   Ogłoszenie o zamówieniu: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Białaczowie   958
 Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty    1833
  Ogłoszenia 2011r.   541
   zadanie: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo - parkowego w Białaczowie    417
  Ogłoszenia 2012 r.   558
   zadanie: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. Opoczyński   386
   Zadanie: "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013"   520
  Ogłoszenia 2013 r.   317
   Zadanie: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   273
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   328
  Ogłoszenia 2014 r.   454
   Zadanie: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   238
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   220
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   235
  Ogłoszenia 2015 r.   196
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2016 rok   103
  Ogłoszenia 2018 r.   26
   Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni DPS w Niemojowicach w 2019 r.   10
 Informacja z otwarcia ofert   23
  Ogłoszenia 2018 r.   13
   Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni DPS w Niemojowicach w 2019 r.   14
 Ogłoszenia o unieważnieniu   898
  Ogłoszenia 2012 r.   412
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   337
  Ogłoszenia 2014 r.   358
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   226
Inne
 Kwestionariusz osobowy   1477
 Nabór na stanowiska   3115
  2015 rok   537
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ADMINISTRATOR    741
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko Administrator   207
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Administrator    193
   Ogłoszenie o naborze - KEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO ? OPIEKUŃCZEGO    391
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   185
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   146
  2016 rok   363
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PIELĘGNIARKA   512
 Informacjie publiczne nieudostępnione w BIP   1538
 Redakcja biuletynu   1245


wersja do druku drukuj