logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 108909
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 25554
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   25554
 Dane adresowe   2153
 Charakterystyka Domu   3422
 Uzyskanie miejsca   2401
 Zasady odpłatności    3605
  2015 rok   292
  2016 rok   190
  2017 rok   130
  2018 rok   59
Administracja
 Dyrektor DPS   2917
 Komórki organizacyjne   2384
Prawo
 Statut   1637
 Struktura organizacyjna   1677
 Regulamin   2146
 Budżet   1331
  budżet 2012r.   653
 Majątek   1404
 Kontrola Zarządcza   633
  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora DPS w Niemojowicach za rok 2013   605
 Decyzje   55
  2012 rok   33
  2014 rok   34
Depozyty mieszkańców
 Regulamin depozytów   7064
 Depozyty zmarłych   1857
  Ogłoszenia z 2012r.   550
   Ogłoszenie nr 2   365
   Ogłoszenie nr 1   401
   Ogłoszenie nr 2   402
  Ogłoszenia z 2013 r.   383
  Ogłoszenia z 2014 r.   297
   Ogłoszenie nr 1   236
   Ogłoszenie nr 2   194
  Ogłoszenia z 2015 r.   237
   Ogłoszenie nr 1   175
   Ogłoszenie nr 2   179
   Ogłoszenie nr 3   189
  Ogłoszenia z 2016 r.   144
   Ogłoszenie nr 1   101
   Ogłoszenie nr 2   66
   Ogłoszenie nr 3   58
   Ogłoszenie nr 4   42
   Ogłoszenie nr 5   44
   Ogłoszenie nr 6   45
  Ogłoszenia z 2017 r.   75
   Ogłoszenie nr 1   52
   Ogłoszenie nr 2   56
   Ogłoszenie nr 3   33
   Ogłoszenie nr 4   30
   Ogłoszenie nr 5   30
   Ogłoszenie nr 6   29
  Ogłoszenia z 2018 r.   108
   Ogłoszenie nr 1   42
   Ogłoszenie nr 2   37
   Ogłoszenie nr 3   34
   Ogłoszenie nr 4   13
   Ogłoszenie nr 5   23
   Ogłoszenie nr 6   9
   Ogłoszenie nr 7   15
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia   10253
  Zamówienia / rok 2015   843
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2016   193
  Zamówienia / rok 2014   1273
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.   648
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   320
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   332
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   439
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   280
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   497
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   380
  Zamówienia / rok 2013   557
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   394
   Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   532
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   308
   Poprawione formularze ofertowe dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   313
  Zamówienia / rok 2012   1124
   Ogłoszenie o zamówieniu: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. opoczyński   816
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013   536
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   1098
  Zamówienia / rok 2011   886
   Ogłoszenie o zamówieniu: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Białaczowie   947
 Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty    1771
  Ogłoszenia 2011r.   534
   zadanie: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo - parkowego w Białaczowie    414
  Ogłoszenia 2012 r.   555
   zadanie: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. Opoczyński   382
   Zadanie: "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013"   515
  Ogłoszenia 2013 r.   312
   Zadanie: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   269
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   324
  Ogłoszenia 2014 r.   440
   Zadanie: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   234
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   216
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   230
  Ogłoszenia 2015 r.   181
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2016 rok   98
 Ogłoszenia o unieważnieniu   860
  Ogłoszenia 2012 r.   398
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   333
  Ogłoszenia 2014 r.   336
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   221
Inne
 Kwestionariusz osobowy   1436
 Nabór na stanowiska   3062
  2015 rok   524
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ADMINISTRATOR    717
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko Administrator   201
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Administrator    189
   Ogłoszenie o naborze - KEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO ? OPIEKUŃCZEGO    384
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   180
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   140
  2016 rok   346
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PIELĘGNIARKA   497
 Informacjie publiczne nieudostępnione w BIP   1496
 Redakcja biuletynu   1215


wersja do druku drukuj