logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 107205
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 24943
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   24943
 Dane adresowe   2126
 Charakterystyka Domu   3392
 Uzyskanie miejsca   2372
 Zasady odpłatności    3546
  2015 rok   286
  2016 rok   186
  2017 rok   123
  2018 rok   53
Administracja
 Dyrektor DPS   2888
 Komórki organizacyjne   2371
Prawo
 Statut   1622
 Struktura organizacyjna   1661
 Regulamin   2132
 Budżet   1321
  budżet 2012r.   650
 Majątek   1396
 Kontrola Zarządcza   620
  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora DPS w Niemojowicach za rok 2013   598
 Decyzje   49
  2012 rok   30
  2014 rok   31
Depozyty mieszkańców
 Regulamin depozytów   6996
 Depozyty zmarłych   1818
  Ogłoszenia z 2012r.   545
   Ogłoszenie nr 2   361
   Ogłoszenie nr 1   399
   Ogłoszenie nr 2   399
  Ogłoszenia z 2013 r.   382
  Ogłoszenia z 2014 r.   294
   Ogłoszenie nr 1   230
   Ogłoszenie nr 2   188
  Ogłoszenia z 2015 r.   234
   Ogłoszenie nr 1   171
   Ogłoszenie nr 2   177
   Ogłoszenie nr 3   185
  Ogłoszenia z 2016 r.   142
   Ogłoszenie nr 1   99
   Ogłoszenie nr 2   64
   Ogłoszenie nr 3   56
   Ogłoszenie nr 4   38
   Ogłoszenie nr 5   42
   Ogłoszenie nr 6   43
  Ogłoszenia z 2017 r.   74
   Ogłoszenie nr 1   50
   Ogłoszenie nr 2   43
   Ogłoszenie nr 3   31
   Ogłoszenie nr 4   28
   Ogłoszenie nr 5   28
   Ogłoszenie nr 6   27
  Ogłoszenia z 2018 r.   77
   Ogłoszenie nr 1   36
   Ogłoszenie nr 2   32
   Ogłoszenie nr 3   29
   Ogłoszenie nr 4   8
   Ogłoszenie nr 5   15
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia   10024
  Zamówienia / rok 2015   832
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2016   191
  Zamówienia / rok 2014   1269
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.   646
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   318
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   325
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   434
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   275
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   491
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   378
  Zamówienia / rok 2013   551
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   392
   Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   529
   Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   306
   Poprawione formularze ofertowe dotyczące: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok   311
  Zamówienia / rok 2012   1122
   Ogłoszenie o zamówieniu: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. opoczyński   809
   Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013   531
   Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   1093
  Zamówienia / rok 2011   882
   Ogłoszenie o zamówieniu: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Białaczowie   940
 Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty    1754
  Ogłoszenia 2011r.   531
   zadanie: Odbudowa pierzeji ogrodzenia zewnętrznego okalającego teren zabytkowego kompleksu pałacowo - parkowego w Białaczowie    410
  Ogłoszenia 2012 r.   552
   zadanie: Naprawa konstrukcji i pokrycia dachów na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. pow. Opoczyński   376
   Zadanie: "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie na rok 2012/2013"   510
  Ogłoszenia 2013 r.   309
   Zadanie: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2014.   265
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2014 rok.   318
  Ogłoszenia 2014 r.   439
   Zadanie: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   232
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na rok 2015   214
   Zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2015 rok   228
  Ogłoszenia 2015 r.   180
   Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na 2016 rok   96
 Ogłoszenia o unieważnieniu   843
  Ogłoszenia 2012 r.   397
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   331
  Ogłoszenia 2014 r.   331
   Ogłoszenie o unieważnieniu: Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach   219
Inne
 Kwestionariusz osobowy   1427
 Nabór na stanowiska   3042
  2015 rok   521
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ADMINISTRATOR    707
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko Administrator   198
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Administrator    184
   Ogłoszenie o naborze - KEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO ? OPIEKUŃCZEGO    379
   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   175
   Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO   136
  2016 rok   335
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PIELĘGNIARKA   488
 Informacjie publiczne nieudostępnione w BIP   1485
 Redakcja biuletynu   1207


wersja do druku drukuj