logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Informacjie publiczne nieudostępnione w BIP
1.

Informacje publiczne nieudostępnione

 

WNIOSKI (PISMA) O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁACZOWIE MOŻNA PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL:
 
1. dps@dpsniemojowice.pl
 
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są:
-władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne,
-związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne,
będące w posiadaniu takich informacji.

1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3.Nie można (z zastrzeżeniem punktu 1 i 2)ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne-w zakresie tych zadań lub funkcji.(Ograniczenia dostępu do wymienionych w tym punkcie informacji nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.)

Załączniki: Rozmiar:
28.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie
Za treść odpowiada: Renata Konecka
Osoba, która wprowadziła dane: Renata Konecka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-18 21:42

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj