logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje podstawowe / Charakterystyka Domu
1.

Charakterystyka Domu

 

                       
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH 
SPEŁNIA WYMAGANE STANDARDY 
- działa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego
z dnia 16 listopada 2012r.
zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony 
 
 
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach, Niemojowice 68,  26-330 Żarnów jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową o zasięgu ponadgminnym, podległą bezpośrednio Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
 
W dniu 8 grudnia 2014r. Wojewoda Łódzki decyzją znak PS-III.9423.18.2014 po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Opoczyńskiego z dnia 4 listopada 2014r. o dokonanie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PS-III.9423.12.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, dotyczącej zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku w Niemojowicach na czas nieokreślony, poprzez określenie w ww. decyzji zmniejszenia liczby miejsc statutowych. Wojewoda Łódzki w w/w decyzje dokonał zmiany w osnowie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PS-III.9423.12.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, na mocy której Powiat Opoczyński otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach 68, 26-330 Żarnów, przeznaczonego dla 97 osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku.
 
Jest to placówka stacjonarna, umożliwiająca mieszkańcom zarówno pobyt stały, jak i  czasowy – zapewniając całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.
 
Dom umożliwia mieszkańcom korzystania z przysługujących im, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych.
 
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, gdzie pokoje są 1, 2, 3 osobowe i każdy pokój ma swoją łazienkę.  Budynek bez barier architektonicznych.   
 W obiekcie funkcjonują:
- pokoje mieszkalne z łazienkami
- trzy kuchenki pomocnicze,
- dwie pralnie pomocnicze dla mieszkańców   
- gabinet lekarski
- gabinet pomocy doraźnej 
- dwie sale rehabilitacyjne z pełnym wyposażeniem,
- pracownia terapii zajęciowej,
- kuchnia,
- zbiór biblioteczny,
- pokój gościnny 
- kaplica
 
Dom prowadzi działalność rekreacyjno – rozrywkową, między innymi:
 
- zabawy taneczne we własnym gronie, jak również z udziałem mieszkańców z innych dps-ów
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze
- okazjonalne spotkania z dziećmi i młodzieżą
- spotkania podczas gier towarzyskich, turniejów, guizów i konkursów

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
Za treść odpowiada: Renata Konecka
Osoba, która wprowadziła dane: Renata Konecka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-14 07:58

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj